Sự đổi mới

Giới thiệu
Giới thiệu
Sự đổi mới

View:1245 Date: 23-12-2021

    Cải tiến và R & D ------ HONGSBELT® Nhấn mạnh vào sự đổi mới liên tục để đạt được giá trị tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi tiếp tục tăng cường đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; trong khi đó, chúng tôi dành hơn 10% doanh thu bán hàng hàng năm của mình vào việc Nghiên cứu & Phát triển các sản phẩm mới mỗi năm.

    Thiết kế tương lai ------ HONGSBELT® tin tưởng vào các đối tác của chúng tôi, chúng tôi chân thành hy vọng được hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn đầu thiết kế và phát triển cùng với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi trân trọng những cơ hội như vậy.

    1
    icon_zalod
    images