Chính sách bảo mật

Giới thiệu
Giới thiệu
Chính sách bảo mật

View:1006 Date: 23-12-2021

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUANAN XINHAI (SHENZHEN). Trang Chính sách Bảo mật này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

  Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

  Chúng tôi khuyên bạn nên đọc đầy đủ Chính sách Bảo mật này để đảm bảo rằng bạn được cung cấp đầy đủ thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hongsbelt.com.vn 

  Các loại dữ liệu được thu thập
  Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Trong số các loại Dữ liệu Cá nhân mà Trang web này thu thập, bởi chính nó hoặc thông qua các bên thứ ba, có: Cookie, Dữ liệu Sử dụng, Chi tiết Liên hệ Công việc, Tên, Họ. 

  Dữ liệu Cá nhân
  Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm:

  Địa chỉ email Họ
  và tên
  Thông tin liên hệ công việc
  Tiếp thị / Liên hệ Tùy chọn
   

  Dữ liệu sử dụng
  Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

  Làm cách nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?
  Bạn trực tiếp cung cấp cho công ty chúng tôi hầu hết dữ liệu mà chúng tôi thu thập được.
  Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi bạn:

  Sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi qua cookie của trình duyệt của bạn.
  Tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng hoặc cung cấp phản hồi trên bất kỳ bảng tin nào của chúng tôi hoặc qua email.
  Sử dụng dữ liệu
  Hongsbelt sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

  Cung cấp và duy trì Dịch vụ
  Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
  Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ khi bạn chọn làm như vậy
  Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
  Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
  Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ
  Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
  Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào?
  Hongsbelt sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến máy chủ của chúng tôi đặt tại Israel.
  Tiếp thị
  Công ty chúng tôi muốn gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thích. Nếu bạn đã đồng ý nhận tin nhắn tiếp thị, bạn luôn có thể chọn không nhận vào một ngày sau đó. Ngoài ra, nếu bạn không còn muốn được liên hệ với mục đích tiếp thị, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@hongsbelt.com.vn

  Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?
  Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hoàn toàn nhận thức được tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây: 

  Quyền truy cập: bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.

  Quyền cải chính: bạn có quyền yêu cầu Hongsbelt chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn cho là chưa đầy đủ. 

  Quyền xóa: bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn. 

  Quyền hạn chế xử lý: bạn có quyền phản đối việc công ty chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

  Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu: bạn có quyền yêu cầu công ty của chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn.

  Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi: info@hongsbelt.com

  Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận email quảng cáo theo những cách sau:

  1) Làm theo hướng dẫn ở cuối email

  2) Liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi 

  3) Gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng “Biểu mẫu liên hệ”.

  Hongsbelt sẽ đáp ứng kịp thời tất cả các yêu cầu hợp lý để xem, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

  Dữ liệu theo dõi & cookie
  Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

  Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện. 

  Cookie chúng tôi sử dụng:

  Cookie cần thiết:

  Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để khóa hoặc thông báo cho bạn về các cookie này, nhưng sau đó một số phần của trang web sẽ không hoạt động. 

  Cookie ưu tiên:

  Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chặn hoặc thông báo cho bạn về các cookie này, nhưng sau đó một số phần của trang web sẽ không hoạt động. 

  Thống kê Cookies: 

  Những cookie này giúp chủ sở hữu trang web hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web bằng cách thu thập và báo cáo thông tin. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie. 

  Cookie Tiếp thị: 

  Cookie tiếp thị được sử dụng để theo dõi khách truy cập trên trang web. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie. 

  Làm thế nào để quản lý cookie? 

  Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số tính năng trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

  Nhà cung cấp dịch vụ
  Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp Dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

  Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

  Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động lượt truy cập. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

  MailChimp

  Chúng tôi sử dụng MailChimp làm nền tảng email tiếp thị. Nếu bạn chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chuyển tiếp đến MailChimp, nơi cung cấp cho chúng tôi dịch vụ tiếp thị qua email. Địa chỉ email mà bạn gửi sẽ không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng của trang web. 

  Bạn luôn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong mỗi bản tin email mà bạn nhận được từ chúng tôi. 

  Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Mailchimp, vui lòng truy cập trang Bảo mật của Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

  Quản lý cookie

  Người dùng có thể quyết định chấp nhận hay từ chối cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của họ. Các liên kết sau sẽ đưa bạn đến trang thông tin của các trình duyệt chính:
   
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb / clear-cookies-and-site-data-firefox
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  • Safari: https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac
   
  Hãy nhớ rằng nếu bạn chọn chặn cookie, điều này có thể ảnh hưởng hoặc ngăn chặn các chức năng của trang web.
  Liên kết đến các trang web khác
  Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

  Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào sử dụng thông tin từ máy chủ của chúng tôi.

  Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
  Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

  Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

  Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

  Liên hệ với chúng tôi
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: 

  1
  icon_zalod
  images