HONGSBELT HONGSBELT LUÔN ĐỔI MỚI

Tin tức
HONGSBELT HONGSBELT LUÔN ĐỔI MỚI

View:542 Date: 23-12-2021

     đã thành lập "Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Chung" với SUSTC (Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung Quốc. Luôn luôn đổi mới.

     đã thành lập "Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Chung" với SUSTC (Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Trung Quốc. Luôn luôn đổi mới.

    1
    icon_zalod
    images